บริษัท โรบินสัน จํากัด (มหาชน) สาขา สุรินทร์ (1 MW)